ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
 • საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი

  ჩამოტვირთვა
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს დებულება

  ჩამოტვირთვა
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება N280

  ჩამოტვირთვა
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება N72

  ჩამოტვირთვა
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება N261

  ჩამოტვირთვა
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება N260 (დანართებით)

  ჩამოტვირთვა
 • საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი

  ჩამოტვირთვა
 • საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პრაქტიკული გამოქვეყნების შესახებ

  ჩამოტვირთვა