ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ურბანული განვითარების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

ურბანული განვითარების დეპარტამენტის კონსულტანტი

სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების და საერთაშორისო პროგრამების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

სააგენტოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - სივრცითი მგეგმარებელი

სააგენტოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - რეგიონალური კოორდინატორი

სააგენტოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ურბანული მგეგმარებელი

ურბანული განვითარების დეპარტამენტის კონსულტანტი - სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით