ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საქართველოს სანაპირო ზონის სივრცითი განვითარების გეგმის მომზადება

ჩამოტვირთვა


მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა

ჩამოტვირთვა

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა


პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: SUDA/LCIP/QCBS-02

 

საქართველომ მიიღო აზიის განვითარების ბანკის (The Asian Development Bank) დაფინანსება პროექტის „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ (LCIP-PRF) განსახორციელებლად. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს საერთაშორისო და ადგილობრივ საკონსულტაციო კომპანიებს სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს შესაძლებლობების განვითარების პროგრამისთვის“ ინტერესთა გამოსახატად. 

დავალების სავარაუდო ხანგრძლივობა: 10 თვე

გამარჯვებული საკონსულტაციო კომპანია აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვების სახელმძღვანელოს მიხედვით - „Procurement Regulations for ADB Borrowers“, ხარისხსა და ფასზე დაფუძნებული შერჩევის მეთოდით (QCBS) გამოვლინდება. სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://www.adb.org/documents/procurement-regulations-adb-borrowers;

ინტერესთა გამოხატვა შესაძლებელია აზიის განვითარების ბანკის საკონსულტაციო მართვის სისტემის მეშვეობით (ADB Consultant Management System) შემდეგ ბმულზე: 
https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=197952


ინტერესთა გამოხატვის დასრულების თარიღი: 13 მაისი, 2024

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ტექნიკური დავალება:

ტექნიკური დავალება - სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ფასანაურის, ბარისახოსა და როშკას განაშენიანების გეგმების მომზადება

ჩამოტვირთვა

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი SUDA/LCIP/QCBS-01


საქართველომ მიიღო აზიის განვითარების ბანკის (The Asian Development Bank) დაფინანსება პროექტის „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ (LCIP-PRF) განსახორციელებლად. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს საერთაშორისო და ადგილობრივ საკონსულტაციო კომპანიებს ფასანაურის, ბარისახოსა და როშკას განაშენიანების გეგმების მომზადებაზე ინტერესთა გამოსახატად.


დავალების სავარაუდო ხანგრძლივობა: 10 თვე


გამარჯვებული საკონსულტაციო კომპანია აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვების სახელმძღვანელოს მიხედვით - „Procurement Regulations for ADB Borrowers“, ხარისხსა და ფასზე დაფუძნებული შერჩევის მეთოდით (QCBS) გამოვლინდება. სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე:  https://www.adb.org/documents/procurement-regulations-adb-borrowers


ინტერესთა გამოხატვა შესაძლებელია აზიის განვითარების ბანკის საკონსულტაციო მართვის სისტემის მეშვეობით (ADB Consultant Management System) შემდეგ ბმულზე:

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&selNo=197492


ინტერესთა გამოხატვის დასრულების თარიღი: 7 მაისი 2024


დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ტექნიკური დავალება (ინგლისურ ენაზე):


ტექნიკური დავალება - ფასანაურის, ბარისახოსა და როშკას განაშენიანების

გეგმები