ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - რაჭისა და სვანეთის სივრცითი და განაშენიანების გეგმები

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - რაჭისა და სვანეთის სივრცითი და განაშენიანების გეგმები

დონორი: აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

დასრულების თარიღი: 18.06.2024

ვრცლად

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ფასანაურის, ბარისახოსა და როშკას განაშენიანების გეგმების მომზადება

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ფასანაურის, ბარისახოსა და როშკას განაშენიანების გეგმების მომზადება

დონორი:

დასრულების თარიღი: 07.05.2024

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ფასანაურის, ბარისახოსა და როშკას განაშენიანების გეგმების მომზადება

ვრცლად

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კურორტ მუაშის განაშენიანების დეტალური გეგმა

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კურორტ მუაშის განაშენიანების დეტალური გეგმა

დონორი:

დასრულების თარიღი: 24.12.2024

ვრცლად

ქალაქ ბორჯომის გენერალური და განაშენიანების გეგმების შემუშავება/განახლება (მოქმედი ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის რევიზია)

ქალაქ ბორჯომის გენერალური და განაშენიანების გეგმების შემუშავება/განახლება (მოქმედი ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის რევიზია)

დონორი:

დასრულების თარიღი: 01.05.2025

ვრცლად